Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

New post-NOTD

Last Saturday I had my nails done.
My aesthetician also gave me this lovely nail polish.

Do you like them?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου